• Årsstämmor

  för Ideella föreningen Åkroken och Åkroken Science Park

  Tid: 14 maj 2014, 9.00-12.00
  Plats: Metropol, Hörsalen, Universitetsallén 32, Sundsvall

  Välkommen

 • Vi på Åkroken Science Park skapar förutsättningar för fruktbara möten mellan människor, företag, idéer och samhälle. Möten där resultatet kan mätas i tillväxt. Vi gör det genom våra tre verksamhetsområden; Åkroken Business Incubator, BioBusiness Arena och Packbridge.

  - Agneta Lindemo Larsson, vd Åkroken Science Park

Kalendarium

Vårt uppdrag

Åkroken Science Park är en plattform för innovation, entreprenörskap och tillväxt i Mittsverige. Vi skapar mötesplatser och driver konkreta utvecklingsprojekt.

Våra affärsområden

Inom Åkroken Science Park har vi tre affärsområden: Åkroken Business Incubator, Åkroken Packbridge och BioBusiness Arena

Intresserad av att veta mer om oss på Åkroken Science Park?

Kontakta oss

Stödet från inkubatorn har varit fullständigt avgörande för mig och har bidragit med professionell coachning, goda kunskaper och en kreativ utvecklingsmiljö.

- Marika Ördell, grundare Curebits

För oss har deltagandet i Number One inneburit nya kontakter och konkret affärsnytta, till exempel ett gemensamt projekt för att effektivisera lokal industri.

- Jonas Berggren, vd SSG, Standard Solutions Group

Åkroken Business Incubator är en viktig och framgångsrik verksamhet. Jag ser vårt nära samarbete som en förutsättning för regionens innovationsarbete.

- Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet

Number One Forest Industry Network är en viktig informations- och mötesplats för den lokala företagsutvecklingen, där vi ser det som en självklarhet att delta.

- Tomas Brink, projektledare ÅF