• Årsstämmor

  för Ideella föreningen Åkroken och Åkroken Science Park

  Tid: 14 maj 2014, 9.00-12.00
  Plats: Metropol, Hörsalen, Universitetsallén 32, Sundsvall

  Välkommen

 • Vi på Åkroken Science Park skapar förutsättningar för fruktbara möten mellan människor, företag, idéer och samhälle. Möten där resultatet kan mätas i tillväxt. Vi gör det genom våra tre verksamhetsområden; Åkroken Business Incubator, BioBusiness Arena och Packbridge.

  - Agneta Lindemo Larsson, vd Åkroken Science Park

Vårt uppdrag

Åkroken Science Park är en plattform för innovation, entreprenörskap och tillväxt i Mittsverige. Vi skapar mötesplatser och driver konkreta utvecklingsprojekt.

Våra affärsområden

Inom Åkroken Science Park har vi tre affärsområden: Åkroken Business Incubator, Åkroken Packbridge och BioBusiness Arena

Intresserad av att veta mer om oss på Åkroken Science Park?

Kontakta oss

För oss har deltagandet i Number One inneburit nya kontakter och konkret affärsnytta, till exempel ett gemensamt projekt för att effektivisera lokal industri.

- Jonas Berggren, vd SSG, Standard Solutions Group

Åkroken Business Incubator är en viktig och framgångsrik verksamhet. Jag ser vårt nära samarbete som en förutsättning för regionens innovationsarbete.

- Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet

Number One Forest Industry Network är en viktig informations- och mötesplats för den lokala företagsutvecklingen, där vi ser det som en självklarhet att delta.

- Tomas Brink, projektledare ÅF

Stödet från inkubatorn har varit fullständigt avgörande för mig och har bidragit med professionell coachning, goda kunskaper och en kreativ utvecklingsmiljö.

- Marika Ördell, grundare Curebits