Husfrukost

Onsdagen den 12 september bjuder Åkroken Science Park in alla hyresgäster i Grönborg till en gemensam husfrukost!
Allt eftersom huset fylls på är Åkroken Science Parks husfrukostar ett enkelt sätt att lära känna de andra i huset. Vi som är hyresgäster i Grönborg är den viktigaste pusselbiten för att huset ska bli en levande mötesplats. Vi hoppas därför att så många som möjligt har möjlighet att komma förbi och säga hej!
Anmäl dig här

Frukosten är för hyresgäster i Grönborg.