All posts by Ayub Åkesson

Innovationer i Sverige

År 1867 exploderade den svenska uppfinningsrikedomen på världsmarknaden, med en innovation som skulle komma att ändra på hur städer byggdes för all framtid. Det var Alfred Nobel som patenterade sitt recept för dynamit. Den känsla för utveckling Nobel representerar har funnits i det svenska folket i århundraden, och har inte avtagit i modern tid. Under 2019 har vi följande innovationer inom teknik och teknologi att se fram emot:

Autonoma lastbilar

Det är få som kan ha missat hur snabbt utvecklingen kring elektriska bilar med artificiell intelligens går framåt, men det kanske kommer som en överraskning att det redan nu finns automatiserade lastbilar som kör längs Sveriges motorvägar. Det svenska företaget Einride har precis beviljats tillstånd att köra sin modell av autonoma lastbilar (utan förare, med last) på vanliga vägar från DB Schenkers postföretag.

Modellen heter T-Pod och är en fjärrstyrd, elektrisk, automatiserad lastbil som avses för transportändamål. Unikt med modellen är att den inte har en hytt alls och därmed inte har möjlighet för en förare att ens befinna sig i bilen. T-Pod kan färdas 200 kilometer på ett batteri, men för tillfället är dess område begränsat till allmänna vägar i Jönköping, där den får köra i max fem km/timme.

AI för fordon

Om du är orolig över hur säkert det kan vara att låta en lastbil köra sig själv på vägen, utan förare, kan du vara lugn i vetskapen om att det också är svensk innovation bakom datorprogrammen som hanterar dessa fordon. Företaget Annotell är med och hjälper maskininlärningen att bli bättre på att urskilja vad som är en körbar väg och vad som är ett hinder.

Tekniken kallar det för “annotering”, och går ut på att man manuellt går genom stora delar bild och filmmaterial och märker ut vad på bilderna som är andra fordon, vad som är hinder på vägen och vad som är godkända vägar. När en maskin med självinlärning då går genom materialet kan den snabbare lära sig mönstret för vad den behöver undvika, och vart den kan köra säkert.

Medicin i framkant

Teknologi för en hållbar framtid och positiv klimatpåverkan i all ära, men svenska företag har alltid varit i framkant när det gäller medicinsk utveckling, vilket direkt påverkar livskvaliteten för miljoner världen över. Nu har företaget Cellevate från Lund skapat en modell för vad som kommer att kunna ersätta den klassiska petriskålen från 1800-talet. Företaget har byggt en cellodlingsyta av nanostrukturer, som bättre efterliknar miljön i den mänskliga kroppen.

Den nya cellodlingsytan liknar ett cellsystem i kroppen i 3D. Cellevate hoppas att tekniken kan användas både i biologisk forskning och i utvecklingen av nya läkemedel. Produkten har tagits fram genom samarbete, för att utveckla produkter som kan hitta lösning och botemedel mot neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimer. Men företaget tror att det även kan användas för produktionen av vaccin, nya protein och stamceller.

Betalning genom klockan

För att göra livet lite lättare på den mindre skalan har företaget Fidesmos utvecklat en teknik- och betalningstjänst i samarbete med Mastercard, som kommer att göra det möjligt att genomföra kontaktlösa transaktioner, utan att behöva fiska fram sina betalkort. Tekniken används just nu i form av en klocka, som fungerar på samma sätt som betalkort idag. Du håller den helt enkelt bara mot en betalyta för att smidigt betala!

Utbildning i Sverige

I Sverige utbildar vi oss som aldrig förr, och det finns många olika utbildningsnivåer. De högre utbildningarna finns representerade på högskolor och universitet. Utbildningen som sker är gratis för alla i Sverige, EU, EES och Schweiz, detta på grund av att staten finansierar skolan, men det finns även privata skolor du kan välja att studera vid men där det kostar pengar.

Studietiden

Du som går i grundskolan eller gymnasiet har gratis skollunch, och du har dessutom flera olika lov, oftast fem om man räknar in sommarlovet. Men går du en högre utbildning har du oftast inga lov eller gratis mat. Dock studerar du då mycket hemifrån, det finns fortfarande röda dagar och under sommaren är det ett uppehåll från dina studier så då har du i princip lov.

Om du studerar i Sverige kan du räkna med att det är två terminer, höst- och vårterminen. Höstterminen börjar ofta slutet av augusti eller början av september och pågår fram till någonstans i december eller januari. Efter det börjar vårterminen i januari och slutar oftast någonstans i juni. Under sommaren brukar det inte ske utbildning i Sverige, förut speciella sommarskolor för de som vill och ligger efter.

Forskarutbildning i Sverige

En av de högsta nivåerna inom utbildning är forskarutbildning och det är de utbildningar där man kan få licentiat- eller doktorsexamen eller något annat liknande. För att kunna börja på en forskarutbildning behöver du ha fått en magisterexamen eller masterexamen, och en masterexamen får du genom att studera tillräckligt länge med rätt inriktning på en högskola eller ett universitet. En magisterexamen sker på ett lite annat sätt.

Om du ska börja på en forskarutbildning så kan du endast studera på ett universitet eller på en högskola som har vetenskapsområde. Vilken examen du får efter att studerat på en högskoleutbildning på forskarnivå beror på hur många år dina forskarstudier tar. Är det under heltid i två år får du licentiatexamen och är det fyra år får du istället en doktorsexamen.

De olika utbildningsnivåerna

I Sverige går du först i förskolan där det är mest lek och sedan börjar du i förskoleklass när du är sex, det ska vara som en övergång från att mest leka till att börja studera. Efter förskoleklass börjar alla barn i grundskolan då det är obligatoriskt för alla barn i Sverige att gå där, och där studerar de i nio år, alltså tills de blir 16 år.

Sedan väljer du om du ska börja gymnasiet, där utbildningen sker i tre år och där väljer du även vilken inriktning du ska studera. Efter detta kan du välja att läsa vidare och få en högskoleutbildning, vilket kan ta från två till fem år beroende på inriktning och vad för nivå. Sist men inte minst kan du läsa forskarutbildning, vilket är den högsta utbildningen.

Andra utbildningar

En annan utbildning som finns att i Sverige är YH-utbildning, vilket är i nivå med högskolan men som är riktad till yrken som behöver arbetskraft. Utöver de utbildningar som nämnts tidigare går det även att gå olika vuxenutbildningar för att de vuxna som inte studerat även ska få en chans. Det finns även olika sorters privata utbildningar, olika kurser och annat liknande.