Digitala tjänster underlättar vardagen

Digitaliseringen har kommit till världen och bidragit med tjänster som gör att människor kan kommunicera med varandra över hela världen. Dessutom har dagens teknik bidragit till att människor har tillgång till applikationer, hemsidor och andra tjänster som avlastar vardagen. De digitala tjänsterna är med oss inom många områden såsom matbeställningar, för att strukturera vår ekonomi och prata med människor i andra länder.

I samband med internet och dagens utvecklade teknik kan vi leva ett effektiviserat och smidigt liv, där tekniken fungerar som hjälpmedel till allt från matleveranser, privatekonomi och förenklad kommunikation. Digitaliseringen skambeläggs ofta för mycket av de negativa händelserna i samhället, men tekniken i sig är inte negativ utan det är människor som utför negativa handlingar med tekniken som borde bära skammen. För att alla dagens digitala tjänster underlättar och effektiviserar många människors liv (Dag Kättström, https://www.forskning.se/2016/04/12/digitaliseringen-forandrar-hela-var-varld/).

Matleverans och matbeställningar via digitala tjänster

Bara tio år tillbaka så var internetshopping och de tjänster som internet erbjöd inte lika utbredda som vad som erbjuds idag. Idag kan konsumenter köpa kläder, elektronik och mat över internet, så behovet att besöka butiker är inte lika stort idag. Idag behöver konsumenterna inte ringa till pizzerian, för att idag finns tjänster som är utvecklade som förenklar för både konsumenten och företaget. Exempelvis kan man genom att gå in på hemsidan dintarta.se beställa en specialbeställd tårta och få den levererad. Bara några år tillbaka fanns inte den fantastiska tjänsten som underlättar inför alla tillfällen där man behöver tårtor, då konsumenten inte måste anpassa sig efter att beställa tårtan utefter bageriets öppettider och inte heller behöver konsumenten hämta tårtan. Med hjälp av digitala tjänster kan konsumenter utföra vardagliga sysslor mer effektivt och därmed spara tid, vare sig det gäller att handla kläder eller färskvaror såsom mat.

Digitala hjälpmedel som underlättar privatekonomin

Lönecheck var hur tidigare generationer fick ut sin lön och i samband med det fick man gå till baken för att sätta in en del av summan på banken och betala sina räkningar. Tidsmässigt och säkerhetsmässigt är den tidigare metoden för löneutbetalning ineffektiv, så med dagens teknik bör man stanna upp och uppskatta enkelheten. Lönen kommer in på bankkontot och genom mobiltelefonen eller bankens hemsida kan man enkelt föra över pengar och betala räkningar. Idag finns till och med digitala funktioner som gör att man inte behöver tänka så mycket på sin privatekonomi, då fakturor kan betalas på autogiro, sparande kan ske automatiskt och på mindre än en halv minut kan man logga in för att få överblick över kontohistorik. Med dagens digitala tjänster kan vi hantera vår privatekonomi själva på ett enkelt och effektivt sätt.

Kommunikation över hela världen

Inte nog med att de digitala tjänsterna som finns på marknaden idag underlättar gällande att hantera sin ekonomi och att beställa varor online. Dessutom har digitaliseringen bidragit till möjligheten att föra kommunikation globalt. Idag finns möjlighet att chatta med personer på andra sidan jorden och att ha videosamtal med någon i något annat land. Inte nog med att det här är praktiskt för bekanta som är ute på resande fot, den här möjligheten öppnar även till kommunikation globalt. Kommunikation som gör att världens länder kan uppdatera varandra, men framför allt att världens befolkning kan lära känna människor över hela jordgloben. Det skapar alltså en plattform för att kommunicera med bekanta och för att möta nya vänner.

About the Author Ayub Åkesson