Nu flyttar ännu ett kluster* in hos Åkroken Science ParkGrönborg. Denna gång är det Design i Västernorrland som upptäckt fördelarna med att sitta i Sundsvalls nya kreativa centrum

– Sitter vi här, så får vi tillgång till ett värdefullt nätverk. Vi planerar även att utveckla vår verksamhet inom tjänstedesign, där närheten till Åkrokens prototyplab Tvätteriet är en viktig del, säger Kent Lindberg, industridesigner och VD på Design i Västernorrland

Design i Västernorrland verkar för att öka designmognaden regionalt genom projektsatsningar och genom att ha en mäklade roll mot företag som är i behov av designtjänster.

– Att sitta just här ger oss möjlighet att jobba nära Åkroken Science Park och deras nätverk men också att bygga starkare relationer och hitta samarbeten med andra kluster och företag i huset, säger Mona Wärdell, industridesigner och projektledare på Design i Västernorrland

Idag sitter det fyra kluster hos Åkroken Science Parks i Grönborg: BioBusiness Arena som arbetar för förnyelse av bioekonomi, Processum som stödjer och initierar forskning och utveckling inom bioraffinaderi, Bron Innovation med fokus på digital affärsförnyelse, och nu alltså även Design i Västernorrland.

– Det känns jättekul att Design i Västernorrland flyttar in hos oss. Det går helt i linje med vårt uppdrag att vara en motor för innovation och tillväxt. Närheten underlättar våra gemensamma satsningar på regional utveckling, säger Eva Nyh Hederberg, vd på Åkroken Science Park AB.

*Ett kluster är en samling aktörer inom ett avgränsat geografiskt område som arbetar för en gemensam vision. Syftet med ett kluster är att skapa mervärden för alla inblandade där nätverket erbjuder samarbeten, dialog och ständig kunskapsöverföring mellan aktörerna.

Bilder