Hur minskar vi användningen av plast inom vården? Det var huvudtemat under gårdagens workshop, där personal från Region Västernorrland och studenter från Mittuniversitetets industridesignprogram tillsammans skulle ta fram idéer på nya produkter och lösningar. Workshopen är en del av projektet Paper to replace plastic, som bygger på forskning utförd på Mittuniversitetet där man på olika sätt behandlat vanligt papper för att ge det plastliknande egenskaper

– Vårt mål är att ersätta produkter som idag tillverkas av plast med likvärdiga eller ännu mer behovsanpassade produkter tillverkade av papper. Produkterna som framställs ska uppfylla liknande egenskaper som plast genom att exempelvis vara vattentåliga och slitstarka, säger Robert Nordin, projektledare för Paper to replace plastic.

Tillsammans fick deltagarna i uppgift att identifiera plastprodukter inom sjukvården som skulle kunna utvecklas vidare i både form, funktion och material.

– Inom vården finns det idag många användningsområden där nya material, som till exempel bestruket papper, skulle kunna ersätta plast. Vi vill vara med i utvecklingen inom hållbarhet och är gärna delaktig i dessa typer av samarbeten, säger Pär Näslund, utvecklare på Region Västernorrland.

Hållbarhet och klimatfrågor är en allt viktigare fråga för oss svenskar. Undersökningar visar att 9 av 10 svenskar är oroade över mängden plast och skräp som hamnar i vår natur. Nya miljövänliga lösningar och material behövs för att ersätta dagens plastprodukter, något som studenterna inom industridesign kommer att få en chans att arbeta vidare med.

– Studenterna kommer att arbeta vidare på de koncept som togs fram på workshopen under resten av terminen. Det här är ett bra tillfälle för dem att arbeta med nya innovativa material. Att dessutom få ta fram idéerna och samverka med potentiella slutanvändare av produkten är fantastiskt nyttigt och lärorikt, menar Mikael Marklund, chef för avdelningen Industridesign på Mittuniversitetet.

Övningen uppskattades även av den medverkande vårdpersonalen.

– Det har varit väldigt roligt och utvecklande att få vara med på workshopen. En bra övning som verkligen sätter igång tankarna på hur mycket plastprodukter vi faktiskt använder och gör oss av med varje dag! Det handlar om att lyfta frågan för att uppnå en förändring, och det har vi gjort idag, säger, Jutta Zeilon, hållbarhetshandläggare på Region Västernorrland.

Workshopen tog plats i Åkroken Science Parks prototyplab Tvätteriet som ligger i anslutning till Grönborg och campus i Sundsvall.

 

 

Det forskas idag på bred front för att hitta nya material som ersätter plast. Projektet Paper to replace plastic är dock unikt, eftersom utgångspunkten är att arbeta med befintligt papper. Visionen är att ersätta fossila och ej nedbrytningsbara produkter som idag tillverkas av plast med miljövänliga, biobaserade och biologiskt nedbrytbara produkter som tillverkas av skoglig råvara. Projektet finansieras bl. a. av Europeiska regionala utvecklingsfonden och är ett samarbete mellan Åkroken Science Park och forskare på forskningscentret Fibre Science and Communication Network, FSCN, på Mittuniversitetet, där man tagit fram en process som modifierar papper så att det antar plastliknande egenskaper. Projektet finansieras också av Region Västernorrland, SCA och AkzoNobel.