Igår var det dags för årets upplaga av Business Innovation Day! För fjärde året i rad samlar vi experter som får ta sig an företagsutmaningar. Expertgrupperna består av forskare från Mittuniversitetet, affärsrådgivare från BizMaker och kompetens från regionens innovationskluster som får sätta sig med företagsledare och representanter från näringslivet för att hitta lösningar på företagens utvecklingsfrågor.

Business Innovation Day är ett samverkansprojekt och arrangeras av Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN och STC, Åkroken Science Park och innovationsmiljöerna BioBusiness Arena, Processum, Fiber Optic Valley och BizMaker.

Är du intresserad över hur processen för Business Innovation Day ser ut? Gå in och läs mer på www.businessinnovationday.se