I höst öppnar portarna till FORMA – Sundsvalls nya prototyplab för design, teknik och IT. Här skapar vi utrymme för innovation, kreativitet och nytänkande.

Målet är ett skapa en funktionell prototypmiljö, en kortare väg från idé och forskning till produkt eller tjänst. Entreprenörer, innovatörer, kreatörer, studenter, företag, skolelever och privatpersoner kan använda FORMA prototyplab för att testa och skapa med nya tekniker– digitalt som fysiskt. Produkter och tjänster kan utformas, testas, och vidareutvecklas.

FORMA prototyplab är ytterligare ett steg i riktningen mot ett mer innovativt samhälle där näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och privatpersoner kan mötas, testa och utveckla idéer tillsammans.

På plats i labbet kommer det finnas kompetent personal som kan instruera, visa och assistera besökarna. FORMA prototyplab syftar till att göra innovation tillgängligt för alla. Det är en betydande del i arbetet att stärka regionen och göra den mer konkurrens- och attraktionskraftig.

– Det här är ett stort steg för Västernorrland i arbetet att bli en region i framkant. Det här är något som länge saknats och som möjliggör utveckling och samarbeten över gränserna, säger Mona Sundin, projektledare FORMA, Åkroken Science Park.

Åkroken Science Park kommer att driva FORMA tillsammans med Mittuniversitetet och Design i Västernorrland. Prototyplabbet kommer att ligga i gamla tvätteriet, i anslutning till Grönborg och Mittuniversitetets nya lokaler, Åkanten, och planeras öppna i september.

FORMA prototyplab finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet.