Nu satsar Västernorrland på bioekonomin och bildar ett regionalt klusternav för skogliga innovationer och forskning.

Det skogliga klustret BioBusiness Arena som arbetar med affärsförnyelse inom bioekonomi har fram till december 2017 varit en del av Åkroken Science Park, men går nu samman med Processum som arbetar för forskning och utveckling inom bioraffinaderi.

– Sammanslagningen av de två organisationerna går i linje med vårt uppdrag som innovationsdrivande aktör. Vi ser det som en framgång för vår region som nu ytterligare förstärker sin position inom det skogliga området, säger Eva Nyh Hederberg, vd på Åkroken Science Park.

I och med sammanslagningen etablerar sig Processum i Sundsvall i Åkroken Science Parks lokaler och kommer ha ett fortsatt tätt samarbete med vår regionala företagsinkubator BizMaker genom att ta plats som huvudpartner i Forest Business Accelerator, ett nationellt affärsutvecklingsprogram för skogliga startups.

Som en del av RISE Research Institutes of Sweden bidrar Processum också till att Sveriges nationella forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle etableras i Sundsvall, vilket är väldigt värdefullt för vår regionala utveckling inom skoglig forskning och innovation.

– Vår region har otrolig kunskap, kompetens och erfarenhet kring skogen och dess olika produkter och tjänster. Att vi nu får en ännu starkare regional aktör inom skoglig innovation och forskning gör att vår region kan ta ytterligare position både nationellt och internationellt i arbetet mot en grön omställning, säger Peder Björk, kommunalråd i Sundsvalls Kommun.

Bilder