Hur kan vi få en större del av forskningen från universiteten att göra praktisk nytta i samhället? I Sverige finns det massor av forskning som världen utanför universiteten och akademin inte får ta del av på grund av att den aldrig når den kommersiella marknaden. Att nyttiggöra forskningsresultat handlar om att se till att det faktiskt skapar ett värde på ett eller annat sätt i samhället.

I dagsläget finns det ett behov av att hitta fler aktörer som kan bidra och möjliggöra detta. Science Pitch är ett koncept framtaget av Mittuniversitetet och Åkroken Science Park för att hitta dessa aktörer och matcha ihop de med forskare från Mittuniversitetet. Forskarna som deltar har forskningsresultat som är redo att testas på marknaden och får nu möjligheten att möta potentiella samarbetspartners som kan hjälpa till att ta resultaten vidare.

Vi har samlat aktörer från olika delar av samhället att delta på Science Pitch för att se om vi kan hitta några framgångsrika samarbeten. Nyanlända, entreprenörer, kompetens från näringslivet och industrin samt studenter utgör gruppen som kommer att få möta forskarna, säger Sven Wadman, Innovationsrådgivare på Mittuniversitetet.

Alla deltagare har matchats ihop med forskningscase utifrån deras tidigare erfarenhet och kompetensområden.

Jag hoppas kunna hitta en samarbetspartner som har drivkraften och kompetensen att ta mitt forskningsresultat vidare för att förhoppningsvis kunna bidra till ett tryggare samhälle, säger Kaarlo Niskanen, Professor på Mittuniversitetet forskningscentrum FSCN och en av forskarna som deltar i Science Pitch.

En viktig del för oss på Åkroken Science Park är att vara bryggan mellan näringslivet och universitetet. Vi jobbar nära Mittuniversitetet för att tillsammans hitta nya vägar att möjliggöra för forskningen att skapa ett större värde i samhället, säger Ewa Sandeheim, Affärsområdenschef på Åkroken Science Park.

En första testomgång kommer att genomföras under konferensen Science & Innovation Day den 16 oktober på Quality Hotel i Sundsvall. Konferensen är ett samarbete mellan Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN och STC, Åkroken Science Park, BizMaker, RISE Processum och Fiber Optic Valley med syftet att koppla samman forskning med näringslivet.

Bilder