Vårt uppdrag:

Ett mittsvenskt innovationstödsystem i världsklass

Åkroken Science Park är mittsveriges motor för innovation och tillväxt. Med Grönborg som arena skapar vi tillsammans med Mittuniversitetet, näringslivet och offentliga aktörer ett affärsdrivande och kreativt klimat, inspirerande mötesplatser och en blomstrande region.

Vi hjälper dig

Vi finns som en stödfunktion för företagare, industrin, universitetet, och offentliga aktörer i syfte att stödja innovativa affärsidéer och företag med tillväxtpotential. Vi erbjuder en plattform för dig som vill hitta nya vägar och möjligheter, står inför en utmaning, vill utbyta idéer, erfarenheter, kunskap eller tjänster.

Är du ny i regionen och söker en arbetsplats i en kreativ miljö? Vill du komma i kontakt med någon inom universitetet? Söker du en viss kompetens? Behöver du hjälp att komma vidare med ditt företagande? Vi hjälper dig att hitta rätt på det du söker!

Vi anordnar även flera evenemang, aktiviteter och driver projekt som kan hjälpa dig som företagare att ta nästa steg. Genom att ditt företag växer, växer också vår region.

Det är när människor möts som samarbeten uppstår och idéer kläcks

Att omsätta idéer till framgångsrika innovationer kräver kompetens inom en rad olika områden. De flesta innovationer kommer till i samarbete mellan ett antal olika aktörer; företag med olika kompetens, konsulter, finansiärer, forskare etc. En förutsättning för det samarbetet är att aktörerna känner till varandra och känner förtroende för varandra. Därför arbetar vi med att skapa starka länkar mellan en mångfald av aktörer, både regionalt, nationellt och internationellt.

Attraktiva mötesplatser, konkreta projektsamarbeten, aktiv samverkan mellan näringsliv och akademi samt strukturerat stöd till produkt- och affärsutveckling är faktorer för framgång. Och du hittar dem alla hos oss.

Utvecklingsprojekt inom regionens styrkeområden

Tillsammans med näringslivet, samhället och akademin driver vi utvecklingsprojekt inom våra styrkeområden – skog, IT och bank och försäkring, allt för att stärka regionen och bidra till den regionala tillväxten.

Tillsammans blir vi starkare

Vi är alltid öppna för nya idéer, möjligheter och samarbeten. Tveka inte att höra av dig till oss så pratar vi mer!

Finansiering

Åkroken Science Park AB samlar aktörer och driver stora, offentligt finansierade utvecklingsprojekt med huvudfinansiering från Europeiska Regionala utvecklingsfondenNorrlandsfonden, Landstinget VästernorrlandAlmi FöretagspartnerSundsvalls kommun och Vinnova. Medfinansiärer, projekttid och projektaktiviteter kan variera, men syftet är alltid detsamma – att skapa förutsättningar för innovation och tillväxt.

Åkroken Science Park är en plattform för innovation, entreprenörskap och tillväxt i Mittsverige. Vi skapar mötesplatser och driver utvecklingsprojekt.

Adress

Skicka brev: 
Åkroken Science Park AB
Storgatan 73
852 30 Sundsvall

Besök oss:
Grönborg
Storgatan 73, Sundsvall

Parkering Ska du besöka oss på Grönborg? Här hittar du en karta över parkeringar i området.

Integritetspolicy
Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Ta del av vår integritetspolicy här.

Vill du ha nyheter från oss?