FORIC forskarskola – Bli forskare på deltid

Vid årsskiftet drar vi igång FORIC Forskarskola tillsammans med forskningsinstitutet FSCN på Mittuniversitetet. Vi letar nu företag som är intresserade av att ha en industridoktorand med i programmet i syfte att utveckla verksamheten.

Vi söker företag som har ett intresse av att medverka i den regionala bioekonomin och samtidigt utveckla företagets kompetens och verksamhet. Företagen bör antingen skapa produkter av råvaror från skogen eller på ett eller annat sätt samverka med dess skogsföretag. Det innebär att flera branscher kan omfattas av och vara intressanta för forskarskolan.

FORIC – Forest as a resource Industrial College är en forskarskola med industrianställda doktorander som genomför sina doktorandstudier på deltid. Som doktorand ingår du i en grupp om ett trettiotal industridoktorander som är inskrivna vid Mittuniversitetet.
FORIC är en multidisciplinär miljö där nya doktorander arbetar sida vid sida med rutinerade forskare i universitetet och näringslivet för att bygga kunskap och kompetens som bidrar till en ökad tillväxt för företagen och en mer attraktiv region.

Läs mer och ladda ner broschyren här