Talangattraktion

Åkroken Science Park deltar i ett nationellt projekt kring talangattraktion för att utveckla Sundsvallsregionen och locka hit kompetens. Under våren 2017 har vi haft diskussionsgrupper och workshops med andra viktiga aktörer för att tillsammans gå igenom hur vi kan göra den här regionen mer attraktiv. Vi har många utmaningar i regionen men också stora möjligheter.

Att göra vår region mer attraktiv är ett kontinuerligt arbete som kräver engagemang från fler än bara några få aktörer. Det är tillsammans vi får Västernorrland att växa!

Är du intresserad av att vara med och utveckla regionen?
Kontakta vår projektledare Mona Sundin.