Utbildning i Sverige

I Sverige utbildar vi oss som aldrig förr, och det finns många olika utbildningsnivåer. De högre utbildningarna finns representerade på högskolor och universitet. Utbildningen som sker är gratis för alla i Sverige, EU, EES och Schweiz, detta på grund av att staten finansierar skolan, men det finns även privata skolor du kan välja att studera vid men där det kostar pengar.

Studietiden

Du som går i grundskolan eller gymnasiet har gratis skollunch, och du har dessutom flera olika lov, oftast fem om man räknar in sommarlovet. Men går du en högre utbildning har du oftast inga lov eller gratis mat. Dock studerar du då mycket hemifrån, det finns fortfarande röda dagar och under sommaren är det ett uppehåll från dina studier så då har du i princip lov.

Om du studerar i Sverige kan du räkna med att det är två terminer, höst- och vårterminen. Höstterminen börjar ofta slutet av augusti eller början av september och pågår fram till någonstans i december eller januari. Efter det börjar vårterminen i januari och slutar oftast någonstans i juni. Under sommaren brukar det inte ske utbildning i Sverige, förut speciella sommarskolor för de som vill och ligger efter.

Forskarutbildning i Sverige

En av de högsta nivåerna inom utbildning är forskarutbildning och det är de utbildningar där man kan få licentiat- eller doktorsexamen eller något annat liknande. För att kunna börja på en forskarutbildning behöver du ha fått en magisterexamen eller masterexamen, och en masterexamen får du genom att studera tillräckligt länge med rätt inriktning på en högskola eller ett universitet. En magisterexamen sker på ett lite annat sätt.

Om du ska börja på en forskarutbildning så kan du endast studera på ett universitet eller på en högskola som har vetenskapsområde. Vilken examen du får efter att studerat på en högskoleutbildning på forskarnivå beror på hur många år dina forskarstudier tar. Är det under heltid i två år får du licentiatexamen och är det fyra år får du istället en doktorsexamen.

De olika utbildningsnivåerna

I Sverige går du först i förskolan där det är mest lek och sedan börjar du i förskoleklass när du är sex, det ska vara som en övergång från att mest leka till att börja studera. Efter förskoleklass börjar alla barn i grundskolan då det är obligatoriskt för alla barn i Sverige att gå där, och där studerar de i nio år, alltså tills de blir 16 år.

Sedan väljer du om du ska börja gymnasiet, där utbildningen sker i tre år och där väljer du även vilken inriktning du ska studera. Efter detta kan du välja att läsa vidare och få en högskoleutbildning, vilket kan ta från två till fem år beroende på inriktning och vad för nivå. Sist men inte minst kan du läsa forskarutbildning, vilket är den högsta utbildningen.

Andra utbildningar

En annan utbildning som finns att i Sverige är YH-utbildning, vilket är i nivå med högskolan men som är riktad till yrken som behöver arbetskraft. Utöver de utbildningar som nämnts tidigare går det även att gå olika vuxenutbildningar för att de vuxna som inte studerat även ska få en chans. Det finns även olika sorters privata utbildningar, olika kurser och annat liknande.

About the Author Ayub Åkesson